logo Psychologenpraktijk Koos Sluis

logo Psychologenpraktijk Koos Sluis

Vergoedingen

De psychologische hulp die ik geef, valt binnen de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ). Deze wordt vergoed in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Ik heb met de meeste verzekeringen een contract.

Er zijn enkele voorwaarden:

  • Je hebt een verwijzing van je huisarts nodig, die ik in je dossier moet bewaren. Ook moet je jezelf kunnen legitimeren (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
  • In de eerste twee gesprekken moet ik nagaan of er sprake is van een psychische stoornis. Als dat niet het geval is, krijgt je verzekering van mij een rekening voor de intake (van ongeveer € 200,-, afhankelijk van de verzekering): in verzekeringstaal heet dit een Onvolledig Behandeltraject. Werkproblemen, relatieproblemen, 'aanpassingsstoornissen' (= lichte depressieve- en angstklachten) en burn-out worden in het basispakket verder niet vergoed. In dit geval kan ik je terugverwijzen naar je huisarts. Deze beslist of je vervolggesprekken kunt krijgen binnen de huisartsenpraktijk (bij de praktijkondersteuner GGZ of bij de huisarts zelf). Je kunt er ook voor kiezen om de volgende gesprekken zelf te betalen. Hiervoor geldt een tarief van € 92,- per consult van 45 minuten. Overigens vergoeden sommige verzekeringen nog enkele gesprekken vanuit een aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor je polis of de website van je verzekering.
  • Als blijkt dat je een psychische stoornis hebt, krijg je per kalenderjaar één (soms twee, afhankelijk van je verzekering) series gesprekken vergoed. Inclusief de twee eerste gesprekken kan het totale aantal in een serie variëren van ongeveer 4 (Prestatie Kort), ongeveer 7 (Prestatie Middel) tot ongeveer 11 (Prestatie Intensief) gesprekken. Na afloop van deze gesprekken stuur ik de rekening naar je verzekering. Er is een eigen risico van €385,- (of hoger, als je dat met je verzekering hebt afgesproken). De overige kosten komen voor rekening van de zorgverzekering.

In 2021 heb ik geen contract afgesloten met Promovendum, National Academic, Besured en Caresq. In de meeste gevallen wordt de behandeling door deze verzekeraars niet volledig vergoed. Ik kan voor je nakijken hoeveel je vergoed krijgt, of vraag dit zelf na bij je verzekeraar.

Vanaf 2022 (maar ook nu al van belang!) gaan de verzekeraars de behandeling op een andere manier vergoeden, namelijk per consult. Eind 2021 moet ik alle series gesprekken afsluiten. Als de behandeling nog niet kan worden afgesloten, wordt het eigen risico in 2022 opnieuw in rekening gebracht. Mijn beroepsvereniging heeft tegen deze kostenverhoging geprotesteerd, maar zonder resultaat. Het beste dat we daarom kunnen doen, is om samen te proberen de gesprekken eind 2021 af te ronden, zo mogelijk door wat vaker af te spreken

Afmelden of verzetten van een afspraak
Als je verhinderd bent of je wilt een afspraak verzetten, neem dan liefst zo snel mogelijk contact op. Bij niet tijdig afzeggen, dat wil zeggen minder dan 24 uur van tevoren, wordt € 40,- bij jezelf (je verzekering vergoedt dit niet!) in rekening gebracht, ongeacht de reden van afmelding. Ga dus a.j.b. zorgvuldig om met de afspraken, zodat dit geen problemen gaat geven.

Mw. drs. J.J. Sluis


Heuvel 20
5101 TD Dongen
Google route
Raadhuisplein 3
5161 CG Sprang-Capelle
Google route
Sligtmaan 2
5131 GC Alphen
Google route
Alle locaties | Tel. 0162-371034

Praktijkruimte Koos Sluis schilderij 1

Praktijkruimte Koos Sluis schilderij 2

Praktijkruimte Koos Sluis schilderij 3


Mw. drs. ir. J.J. Sluis


Heuvel 20
5101 TD Dongen
Google route
Raadhuisplein 3
5161 CG Sprang-Capelle
Google route
Sligtmaan 2
5131 GC Alphen
Google route
Alle locaties | Tel. 0162-37 10 34

Praktijkruimte schilderij 1

Praktijkruimte schilderij 2

Praktijkruimte schilderij 3