logo Psychologenpraktijk Koos Sluis

logo Psychologenpraktijk Koos Sluis

Vergoedingen

De psychologische hulp die ik geef, valt binnen de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ). Deze wordt vergoed in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Wel betaal je het eigen risico (€ 385,- per jaar, of hoger als je dat met je verzekering hebt afgesproken) als je dat nog niet voor andere zorg hebt moeten betalen. Ik heb in 2024 met alle verzekeringen een contract.

Er zijn enkele voorwaarden:

  • Je hebt een verwijzing van je huisarts nodig, die ik in je dossier moet bewaren. Ook moet je jezelf kunnen legitimeren (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
  • In de eerste twee gesprekken moet ik nagaan of er sprake is van een 'psychische stoornis': dan worden de gesprekken vergoed. De rekening voor de gesprekken stuur ik aan het eind van de maand naar je verzekeraar. Op de rekening staat vermeld op welke dag(en) wij elkaar hebben gesproken en hoeveel tijd ik voor het consult heb uitgetrokken. Meestal neem ik voor de eerste twee gesprekken een uur. Ik declareer voor deze gesprekken een 'consult diagnostiek' van 60 minuten. Voor volgende gesprekken neem ik 45 minuten en deze declareer ik als een 'consult behandeling'. Voor relatiegesprekken kunnen we ook een langere tijd (75 minuten) afspreken. Klik HIER voor de tarieven.
    Het kan natuurlijk voorkomen dat een gesprek iets langer, of korter, duurt dan de afgesproken tijd. Dan houd ik voor de factuur naar de verzekering de afgesproken tijd aan. Als een consult meer dan 15 minuten korter of langer duurt, pas ik de tijd aan. Gesprekken via de telefoon of mail gelden ook als een consult behandeling, behalve natuurlijk als het alleen gaat om het verzetten van een afspraak. Ik breng hiervoor de tijd die we met elkaar hebben gesproken, in rekening. Bij consulten aan huis breng ik reistijd in rekening.
  • Op de rekening naar de zorgverzekeraar moet ik ook je 'zorgvraagtype' en 'hoofddiagnose' vermelden. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je een privacyverklaring ondertekenen: dan doe ik dit niet. Het zorgvraagtype kun je zien als een inschatting van de ernst van de problemen. Ik stel dit vast (of we doen dit in samenspraak) op basis van een vragenlijst en aan de hand van wat je me vertelt. Het zorgvraagtype kan ik zo nodig tijdens de behandeling aanpassen. Ook al stelt de zorgverzekeraar dit jaar geen limiet aan het aantal gesprekken dat wordt vergoed, het blijft de bedoeling dat ik in principe kortdurend behandel: 'zinnig en zuinig', oftewel 'gepaste zorg' zijn de termen die hiervoor de laatste tijd veel worden gebruikt.
  • Als ik geen 'psychische stoornis' kan vaststellen, verwijs ik je terug naar de huisarts. Deze beslist of je vervolggesprekken kunt krijgen binnen de huisartsenpraktijk (bij de praktijkondersteuner GGZ of bij de huisarts zelf). Werkproblemen, relatieproblemen en de zogenaamde 'aanpassingsstoornissen' (lichte depressieve- en angstklachten en burn-out) worden in het basispakket niet vergoed. Sommige verzekeringen vergoeden enkele gesprekken vanuit een aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor de polis of de website van je verzekering. Je kunt er ook voor kiezen om de volgende gesprekken zelf te betalen. Hiervoor geldt een tarief van € 95,- per consult van 45 minuten.

Afmelden of verzetten van een afspraak
Als je verhinderd bent of je wilt een afspraak verzetten, neem dan liefst zo snel mogelijk contact op. Bij niet tijdig afzeggen, dat wil zeggen minder dan 24 uur van tevoren, breng ik € 40,- bij jezelf (je verzekering vergoedt dit niet!) in rekening, ongeacht de reden van afmelding. Ga dus zorgvuldig om met de afspraken, zodat dit geen problemen gaat geven.

Mw. drs. J.J. Sluis


Heuvel 20
5101 TD Dongen
Google route
Raadhuisplein 3
5161 CG Sprang-Capelle
Google route
Tel. 0162-371034

Praktijkruimte Koos Sluis schilderij 1

Praktijkruimte Koos Sluis schilderij 2

Praktijkruimte Koos Sluis schilderij 3


Mw. drs. ir. J.J. Sluis


Heuvel 20
5101 TD Dongen
Google route
Raadhuisplein 3
5161 CG Sprang-Capelle
Google route
Tel. 0162-37 10 34

Praktijkruimte schilderij 1

Praktijkruimte schilderij 2

Praktijkruimte schilderij 3