logo Psychologenpraktijk Koos Sluis

logo Psychologenpraktijk Koos Sluis

Je rechten

Vertrouwelijkheid
Alles wat je mij vertelt, valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG). Volgens deze wet mogen je persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor je behandeling. Daarover mag ik geen mededeling doen aan anderen, behalve als je daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Tijdens het eerste gesprek vraag ik deze toestemming voor overleg met je huisarts. Dit betekent dat je huisarts bericht ontvangt over je behandelplan (dat we eerst samen bespreken) en na afloop van de gesprekken een kort verslag van de behandeling. Indien nodig kan er ook tussentijds (telefonisch) overleg met de huisarts zijn. Soms is het, voor de goede voortgang van de behandeling, nodig om te overleggen met een andere psycholoog of met een psychiater. Ook zij zijn uiteraard geheimhouding verplicht.

In situaties van mogelijk ernstig gevaar moet ik overwegen om mijn beroepsgeheim te doorbreken. Ik gebruik dan de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld). Als je verzekeraar om inzage vraagt, gebruik ik het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar.

Koos Sluis

Verder is de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) van toepassing. Hierin is vastgelegd dat je als cliënt informatie hoort te krijgen over je behandeling en vervolgens hiervoor toestemming verleent.


Je dossier
Over het verloop van je behandeling houd ik een dossier bij. Je mag dit inzien en je kunt een kopie krijgen. Ook mag je een eigen verklaring aan het dossier toevoegen. Ik ben verplicht je dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten. Als je wilt dat je dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, moet je dit schriftelijk kenbaar maken. Bij relatiegesprekken wordt een gezamenlijk dossier aangelegd. Dit betekent dat één van beide partners gegevens kan opvragen uit dit gezamenlijke dossier. Hiervoor is wel vooraf schriftelijke toestemming nodig van de andere partner. Je kunt altijd schriftelijk terugkomen op deze toestemming. Wanneer ik een informatieverzoek krijg, geldt de meest recente verklaring. Als je wilt dat het gezamenlijke dossier wordt vernietigd, moeten jullie mij hiervoor allebei toestemming geven.

Enkele gegevens over je behandeling worden, in naamloze vorm, gebruikt om aan het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Eerste Lijn (NIVEL) verslag te doen. Ik vraag hiervoor je toestemming. Aan het DBC Informatie Systeem (DIS) doe ik eveneens anoniem verslag. Ik ben hiertoe verplicht. Je kunt wel bezwaar maken tegen het meesturen van je diagnose.

Als je klachten hebt
Ik vind het heel belangrijk dat je als cliënt tevreden bent over de zorg en aandacht die je van mij krijgt. Als je dat niet bent, kun je dit het beste zo snel mogelijk met mij bespreken. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden. Mogelijk sluit mijn manier van werken niet genoeg aan bij wat jij nodig hebt, en kunnen we een andere aanpak vinden. Als je het moeilijk vindt om dat rechtstreeks te zeggen, kun je ook een e-mail sturen.

Als je over mijn beroepsmatig handelen ontevreden blijft, kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten.

Mw. drs. J.J. Sluis


Heuvel 20
5101 TD Dongen
Google route
Raadhuisplein 3
5161 CG Sprang-Capelle
Google route
Sligtmaan 2
5131 GC Alphen
Google route
Alle locaties | Tel. 0162-37 10 34

Praktijkruimte Koos Sluis schilderij 1

Praktijkruimte Koos Sluis schilderij 2

Praktijkruimte Koos Sluis schilderij 3


Mw. drs. ir. J.J. Sluis


Heuvel 20
5101 TD Dongen
Google route
Raadhuisplein 3
5161 CG Sprang-Capelle
Google route
Sligtmaan 2
5131 GC Alphen
Google route
Alle locaties | Tel. 0162-37 10 34

Praktijkruimte schilderij 1

Praktijkruimte schilderij 2

Praktijkruimte schilderij 3